SPIRALNI PILOTI

S tehnologijo spiralnih pilotov omogočamo izvajanje betonskih del brez pomanjkljivosti, ki jih srečujemo pri izvajanju zabitih pilotov oziroma betonskih vrtanih pilotov.

Spiralni piloti so projektirani za prevzem obremenitev večine aplikacij temeljenja. Spiralni piloti so takoj po aplikaciji pripravljeni za prevzem obremenitev.

Play Video

Storitve

 • Načrtovanje izvajanja ukrepov stabilnosti s spiralnimi piloti
 • Temeljenje objektov, nadstrešnic
 • Sanacija temeljev konstrukcij
 • Temeljenje stebrov razsvetljave, reflektorjev
 • Temeljenje prometne signalizacije
 • Temeljenje zaščitnih, varnostnih ograj
 • Temeljenje protihrupnih ograj
 • Temeljenje nosilnih konstrukcij polja
 • Photovoltaičnih panelov, konstrukcij naprav
 • Izkoriščanja obnovljivih virov energije  
 • Sanacija plazov, geotehnično sidranje
 • Temeljenje cevovodov
 • Temeljenje električnih daljnovodov
 • Telekomunikacijskih stolpov  
 • Billboard paneli

Z izvajanjem načrtovanja in izvajanja spiralnih pilotov uvajamo v slovensko gradbeno industrijo napredni sistem za temeljenje na slabonosnih terenih, zavarovanje plazov, sanacije posedkov objektov.