GRADBENE KONSTRUKCIJE

Na področju načrtovanja gradbenih konstrukcij s pridom izkoriščamo 30 letne izkušnje tako s področja novogradenj kakor tudi s področja sanacij in rekonstrukcij inženirskih objektov in stanovanjskih objektov.

Storitve

Konstrukcijsko inženirstvo je primarna dejavnost podjetja Tehnosan

Referenčni objekti