GRADBENE KONSTRUKCIJE

Na področju načrtovanja gradbenih konstrukcij s pridom izkoriščamo 30 letne izkušnje tako s področja novogradenj kakor tudi s področja sanacij in rekonstrukcij inženirskih objektov in stanovanjskih objektov.

Storitve

 • Načrtovanje konstrukcij
 • Priprava razpisne dokumentacije, priprava razpisa ter sodelovanje pri izboru izvajalca
 • Planiranje izvedbe del
 • Izdelava terminskih planov
 • Izbor primarne tehnologije
 • Nadzor nad izvedbo
 • Svetovanje pri izvajanju kompleksnih konstrukcij in posegov v konstrukcijske elemente
 • Načrtovanje sanacij, rehabilitacij objektov
 • Načrtovanje spomeniško zavarovanih objektov
 • Strokovna menja
 • Pregled konstrukcij

Konstrukcijsko inženirstvo je primarna dejavnost podjetja Tehnosan

Referenčni objekti