NIZKE GRADNJE

Projektiranje cest in gradbenih inženirskih objektov za potrebe komunalne infrastrukture za potrebe slovenske družbe. Pri projektiranju infrastrukturnih objektov z našimi dolgoletnimi izkušnjami vključujemo nove objekte v obstoječo cestno infrastrukturo.

Storitve

  • Pridobivanje podatkov o poteku obstoječih komunalnih vodov
  • Georadarske meritve terena in odkrivanje nezavednih podzemnih vodov
  • Pridobivanje mnenj
  • Načrtovanje zapor cest
  • Pridobivanje mnenj upravnega organa in lastnikov posameznih podzemnih vodov

Načrtujemo

  • Cestno infrastrukturo (regionalno in lokalne ceste, krožišča, pločniki, premostitveni objekti)
  • Dimenzioniranje vozišč
  • Projektiranje rekonstrukcij vozišč
  • Projektiranje premostitvenih objektov
  • Projektiranje sanacij in rekonstrukcij premostitvenih objektov

Izvajamo projektiranje novogradenj in rekonstrukcij vozišč, krožišč, kolesarskih poti, inženirskih objektov nizke gradnje, vodovodov ter kanalizacije.

Referenčni objekti