NIZKE GRADNJE

Projektiranje cest in gradbenih inženirskih objektov za potrebe komunalne infrastrukture za potrebe slovenske družbe. Pri projektiranju infrastrukturnih objektov z našimi dolgoletnimi izkušnjami vključujemo nove objekte v obstoječo cestno infrastrukturo.

Storitve

Načrtujemo

Izvajamo projektiranje novogradenj in rekonstrukcij vozišč, krožišč, kolesarskih poti, inženirskih objektov nizke gradnje, vodovodov ter kanalizacije.

Referenčni objekti