NIZKE GRADNJE

Projektiranje cest in gradbenih inženirskih objektov za potrebe komunalne infrastrukture za potrebe slovenske družbe. Pri projektiranju infrastrukturnih objektov z našimi dolgoletnimi izkušnjami vključujemo nove objekte v obstoječo cestno infrastrukturo.

Tehnosan d.o.o.

Storitve

  • Pridobivanje podatkov o poteku obstoječih komunalnih vodov
  • Georadarske meritve terena in odkrivanje nezavednih podzemnih vodov
  • Pridobivanje mnenj
  • Načrtovanje zapor cest
  • Pridobivanje mnenj upravnega organa in lastnikov posameznih podzemnih vodov

Načrtujemo

  • Cestno infrastrukturo (regionalno in lokalne ceste, krožišča, pločniki, premostitveni objekti)
  • Dimenzioniranje vozišč
  • Projektiranje rekonstrukcij vozišč
  • Projektiranje premostitvenih objektov
  • Projektiranje sanacij in rekonstrukcij premostitvenih objektov
Tehnosan d.o.o.

Referenčni objekti

Izvajamo projektiranje novogradenj in rekonstrukcij vozišč, krožišč, kolesarskih poti, inženirskih objektov nizke gradnje, vodovodov ter kanalizacije.

Se želite dogovoriti za sestanek?

Zakaj se ne bi pogovorili z našim strokovnjakom na sestanku? Predlagajte termin, ki vam najbolj ustreza.

Sestanek