VODENJE IN NADZOR

Projekti nadzora sodijo med primarne dejavnosti podjetja Tehnosan. Zahtevajo poznavanje tehnologij gradnje, projektantske in izvedbene izkušnje. V zadovoljstvo naročnika opravljamo strokovni nadzor natančno in na najvišjem strokovnem nivoju.

Storitve

 • Vodenje najzahtevnejših projektov visoke in nizke gradnje
 • Zastopanje investitorja na vseh nivojih razvoja projekta investicije
 • Izdelava popisa del in ocene investicije
 • Planiranje stroškov investicije
 • Izvedba razpisov, primerjava ponudb in priprava  izbora izvajalca
 • Priprava pogajanj in sodelovanje na pogajanjih z izvajalci
 • Finančno in časovno spremljanje investicije
 • Izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora pri gradnji
 • Izvedba tehničnih pregledov
 • Pridobivanje uporabnega dovoljena
 • Spremljanje objekta v garancijski dobi

Nudimo projektno vodenje in nadziranje najzahtevnejših projektov visoke in nizke gradnje.

Referenčni objekti